Investeren

Crypto

Er is geen algemeen antwoord op de vraag “Hoe beleg ik mijn geld op de juiste manier?”. Dit hangt af van de individuele behoeften en verwachtingen. Het is mogelijk om het geld voor een kortere periode aan te houden om er op elk moment toegang toe te hebben, of om het geld voor de lange termijn te beleggen – met beperkte liquiditeit maar met hogere rentetarieven of inkomstenmogelijkheden dan met een korte – termijninvestering.

Er zijn tal van beleggingsmogelijkheden voor u: van giraal geld of termijndeposito’s, over effecten in de vorm van aandelen, obligaties of aandelenfondsen, tot andere materiële activa zoals goud of onroerend goed. We laten u kennismaken met verschillende beleggingsmogelijkheden.

  • Mogelijkheden: Geld kan op verschillende manieren worden geïnvesteerd. Op deze manier kan elke belegger individueel bepalen hoe de investering eruit moet zien en voor welke doeleinden het geld moet worden geïnvesteerd.
  • Flexibiliteit: het maakt niet uit of het een spaarplan is met een klein bedrag per maand of een groter bedrag als eenmalige betaling: dankzij talrijke mogelijkheden kunt u individueel en flexibel geld beleggen. Ook bepaalt u zelf of u uw geld permanent wilt beleggen of er op elk moment over wilt beschikken.
  • Rendement: Als u geld wilt beleggen met het oog op rendement, moet u doorgaans een hoger risico nemen. ETF’s bieden de mogelijkheid om het risico breed te spreiden en toch een aantrekkelijk langetermijnrendement te behalen voor vermogensopbouw.
  • Looptijd: Beleg ik geld voor de volgende zomervakantie of voor een persoonlijke pensioenvoorziening? De investeringsperiode – van enkele dagen tot meerdere jaren – is bepalend voor de liquiditeit en de hoogte van de rente.

Hoe kan ik verstandig geld beleggen?

Alvorens na te denken over een belegging en de strategie ervan, moeten spaarders zich er eerst van vergewissen dat ze schuldenvrij zijn. Iedereen die nog uitstaande schulden uit leningen of financieringen heeft, moet deze vereffenen voordat geld wordt herbelegd en anderszins wordt geïnvesteerd.

Als u privé geld wilt beleggen, zijn er verschillende mogelijkheden om uit te kiezen. Een belegging heeft meestal als doel winst te maken of geen verliezen te lijden. Daarom rijst de vraag welke strategie met een investering moet worden nagestreefd. Een beleggen app is tegenwoordig een erg handige methode voor de particuliere belegger.

Investeren op korte of lange termijn?

Om geld te kunnen beleggen, moet eerst worden bepaald of men het geld voor langere tijd – mogelijk zelfs jaren – zonder geld kan stellen of dat men het geld in het ergste geval snel weer in handen wil hebben. Om de beleggingshorizon te bepalen, moeten spaarders duidelijk zijn over hun doelen. Een doel kan zijn vermogensopbouw op de lange termijn, een ander particulier pensioenplan. Maar grotere aankopen zoals het kopen van een auto, een huis of geld voor de volgende vakantie kunnen ook doelen van een investering zijn

In de regel geldt: hoe lager de rente, hoe sneller het mogelijk is om het geld in handen te krijgen. Beleggers ontvangen vaak een hogere rente naarmate het belegde geld langer wordt belegd. Over het algemeen hangt het ook af van het bedrag dat u wilt beleggen en het risico dat u bereid bent te nemen. Voor sommige vormen van beleggen moeten bijvoorbeeld bepaalde minimale investeringsbedragen in acht worden genomen.

Investeren
Schuiven naar boven