Financieel

Het belangrijkste bij erfopvolging

Wettelijke erfopvolging is van toepassing als er geen testament is, een testament ongeldig is of een testament de wettelijke erfopvolging bepaalt. Nabestaanden van de overledene uit de tweede graad erven meestal als gemeenschap van erfgenamen. Het erfdeel in de nalatenschap wordt geregeld volgens de graad van verwantschap. De echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de overledene […]

Wat is Solana?

Solana is een blockchain die dApp-ontwikkelaars de mogelijkheid biedt om crypto-apps te implementeren en vervolgens snel te groeien zonder de knelpunten en schaalbaarheidsproblemen die andere netwerken treffen. Met een focus op schaalbaarheid, wil Solana ontwikkelaars zowel de infrastructuur als de bandbreedte bieden om de wereldwijde acceptatie van hun gedecentraliseerde producten en diensten te vergemakkelijken. Solana […]

Investeren

Er is geen algemeen antwoord op de vraag “Hoe beleg ik mijn geld op de juiste manier?”. Dit hangt af van de individuele behoeften en verwachtingen. Het is mogelijk om het geld voor een kortere periode aan te houden om er op elk moment toegang toe te hebben, of om het geld voor de lange […]

Schuiven naar boven